"Вечерва би можела да ги напишам најтажните стихови."Вечерва би можела да ги напишам најтажните стихови.Да напишам, на пример: „Ноќта е ѕвездена,модри ѕвезди треперат во далечината“Ноќниот ветер кружи на небото и пее.Вечерва би можела да ги напишам најтажните стиховиГо сакав, а понекогаш и тој мене ме сакаше..."Беше и остана. Единствениот немир со кој го пронајдов...мирот.Знаеш... убаво е некогаш, само да го живееш животот - денес.Да ја затемниш собата, итро да пуштиш тивок џез, подзаскриено да запалиш свеќи, да налееш вино.Да си ја насочиш својата кон таму нечија сенка, па двете бргу да се претопат во една.Да живееш, но денес.

Наши пријатели

Go to top

Потребен е LIKE на нашата фејсбук страна